Přeskočit na obsah

MŠMT Podprogram INTER-ACTION LTAUSA19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. února 2019 do 8. dubna 2019.

Příjemci podpory:

  • Výzkumná organizace.
  • Malý, střední podniky, zabývající se výzkumem se sídlem v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora výzkumu, vývoje a inovací v  podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.
  • Do této soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace na tuto veřejnou soutěž zaměřenou na česko-americkou spolupráci činí 250 mil. Kč.
  • Konečnou výši podpory u jednotlivých uchazečů a návrhů projektů stanoví poskytovatel v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 651/2014, s ohledem na konkrétní návrh uchazeče a výši poskytovatelem uznaných nákladů projektu, a to na základě výsledků hodnocení návrhu projektu ve veřejné soutěži.

Specifika a omezení:

  • Řešení projektů v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 1. listopadu 2019, nejpozději však do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu a musí být ukončeno nejpozději k 31. prosince 2022 při splnění podmínek dle kapitoly.
  • Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 — 4 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru