Přeskočit na obsah

MŠMT — Podprogram INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Cílem financování je podporovat vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko na podporu přeshraniční spolupráce mladých výzkumných pracovníků z Bavorska a České republiky, a současně podpořit vědce z obou zemí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Žádosti o financování společného bavorsko-českého projektu musí být provedeny současně. Jeden žadatel v Bavorsku a jeden žadatel v České republice.
 • Uchazečem na české straně společného projektu může být pouze výzkumná organizace uvedená v seznamu výzkumných organizací.
 • V Bavorsku jsou žádosti od vědců (od doktorského titulu) až po bavorské státní univerzity stejně jako státní dotované univerzity v duchovním sponzorství.
 • Financování musí být v případě závazku prostřednictvím nákladového střediska bavorské univerzity (Katedra, fakulta).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora přeshraniční spolupráci mezi mladými výzkumníky.
 • Program financování je otevřen projektům základního výzkumu a aplikovaného výzkumu ve všech oborech. 
 • Podporované projekty v následujících oblastech: 
  • lékařství a zdravotnické vědy,
  • věda,
  • o materiálech.

Forma a výše podpory:

 • Maximální finanční prostředky pro bavorské žadatele: 15 000 EUR / rok.
 • Maximální finanční prostředky pro bavorské žadatele: 45 000 EUR / 3 roky.
 • Maximální finanční prostředky na bavorsko-český projekt: 90 000 € / 3 roky

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou být financovány v období 1. 7. 2019 — 31. 12. 2021.
 • Mohou být financovány následující náklady související s projektem: 
  • Personální náklady mladých výzkumných pracovníků (do 7 let od ukončení studia v M.A.).
  • Materiální náklady (materiál, programové náklady atd.).

  • Cestovní výdaje (cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování / denní příspěvky).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru