Přeskočit na obsah

MŠMT Podprogram INTER-COST

Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí (tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 16. prosince 2019.

Příjemce podpory:

 • Malý nebo střední podnik.
 • Výzkumná organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Schválené akce musí spadat do jednoho z vědních oborů dle klasifikace OECD (zdroj: OECD Document DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL):
  • A) Natural Sciences
  • B) Engineering and Technology
  • C) Medical and Health Sciences
  • D) Agricultural Sciences
  • E) Social Sciences
  • F) Humanities

Forma a výše podpory:

 • Na tuto veřejnou soutěž je alokováno 203 mil. Kč.
 • Intenzita podpory vypočtená pro uchazeče může dosahovat 25 % — 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou projekty s minimální dobou řešení 20 měsíců a s maximální dobou trvání do 31. prosince 2023, přičemž doba trvání projektu nepřesáhne dobu trvání příslušné akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru