Přeskočit na obsah

MŠMT — Program 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Státní příspěvková organizace zřízená MŠMT vykonávající činnost školy/školského zařízení s výjimkou Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání.
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
 • Právnické osoby v rámci systému náhradní výchovné péče vykonávající činnost škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projektovou činnost a související přípravné činnosti (např. průzkumy, statické posudky).
 • Inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.).
 • Stavební práce související s účelovým určením dotace: 
  • Rekonstrukce objektů.
  • Technická obnova obvodových a střešních plášťů, elektroinstalace, elektrorozvodů, vodovodů a kanalizace, čističek odpadních vod (lze i pořízení), elektrického zabezpečovacího systému a elektrické požární signalizace, venkovní hydroizolace zdiva, opatření proti zemní vlhkosti, opatření k zabezpečení objektů.
  • Úpravy venkovních ploch a komunikací a rekonstrukce oplocení, protipovodňová opatření, demolice objektů v havarijním stavu, o energeticko-úsporná opatření.
  • Rekonstrukce rozvodů tepla, otopných soustav a kotelen, výměny oken, dveří, zařízení pro měření a dodávky tepla, zateplení obvodového a střešního pláště, o rekonstrukce vnitřních prostor.
  • Stravovacích a ubytovacích prostor, sociálních zařízení, prádelen, podlah a podlahových krytin, technologického vybavení (např. výtahů).
 • Pořízení a technické zhodnocení interiérového, strojního a přístrojového vybavení pro zajištění výuky, stravování a ubytování klientů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 65 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Touto výzvou nebude podpořena tvorba nových prostorových kapacit.
 • Termín ukončení realizace akce je do 30. 6. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru