Přeskočit na obsah

MŠMT Program 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dotace na obnovu a rozvoj vysokoškolské infrastruktury podporující zkvalitnění výuky, výzkumu a kultury akademického prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2019 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obnova a rozvoj vysokoškolské infrastruktury podporující zkvalitnění výuky, výzkumu a kultury akademického prostředí: 
  • Zajištění potřebných standardů materiálně technických podmínek rekonstrukcemi a obnovou stávajících ploch.
  • Rozšíření materiálně technické základny získáním nových ploch výstavbou, nákupem nebo obnovou jiných ploch.
  • Podpora realizace opatření vyplývajících ze zpracovaných energetických auditů, vedoucích k úsporám energií.
  • Zkvalitnění procesu řízení a výuky rozvojem a zaváděním systémů informačních a komunikačních technologií a pořízení, strojního a přístrojového vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 423 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 70 mil. Kč na jednu investiční akci.
 • Základní struktura oblastí sledovaných technických parametrů a stanovený limit průměrné ceny na měrnou jednotku: 
  1. obestavěný prostor (technická obnova, nově získaný) — limit:    9 000 Kč/ m³
  2. plocha užitková celkem: technická obnova — limit:  45 000 Kč/ m2
  3. nově získaná — limit:  50 000 Kč/ m2

Specifika a omezení:

 • Realizace akce musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru