Přeskočit na obsah

MŠMT — Program 133 330 — Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Dotace na podporu vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 06. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby,
 • dobrovolný svazek obcí  zřizující v souladu § 124   zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném. 
  • Konkrétně se jedná o:

   • Město Říčany,
   • Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměřením výzvy je poskytnutí podpory na vytvoření nových výukových kapacit plně organizovaných základních škol prostřednictvím jmenovitě určených akcí v konkrétních lokalitách.

 • Jmenovitě určené akce byly zařazeny do dokumentace programu 133 330. Potřeba kapacit je v daných problematických lokalitách stále velice kritická a dokončení uvedených akcí je bez výjimky zásadní.
 • Výzva reaguje na zásadní navýšení dotace a zdržení v rámci přípravy a realizace nedokončených projektů, které bylo promítnuto do aktualizace dokumentace programu 133 330, kterou vláda České republiky schválila svým usnesením č. 878 z dne 11. října 2021. Aktualizací došlo k: 
  • navýšení alokace programu 133 330 o 140 571 633 Kč na částku 1 801 571 633 Kč,
  • prodloužení realizace programu 133 330 o dva roky do 30. 6. 2025,
  • úpravě hodnot indikátorů a technických parametrů programu se zohledněním skutečností na realizovaných akcích.
 • Navýšení výukových kapacit lze uskutečnit formou: výstavby nových prostor.

Forma a výše podpory:

 • Alokace na výzvu (objem státního rozpočtu) činí 604 380 000 Kč.
 • Minimální výše podílu žadatele na financování akce činí:

  • 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako samostatný žadatel,
  • 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem je svazek obcí.

Specifika a omezení:

 • Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce Města Říčany a Dobrovolného svazku obcí Svazková škola Ondřejov, které byly jmenovitě zařazeny do dokumentace programu 133 330.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru