Přeskočit na obsah

MŠMT — Program ERC CZ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 11. prosince 2019 do 24. ledna 2020 ve 14:30 hodin.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace nebo podniky ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01–29).

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem programu je cíleně a efektivně podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací konkrétních projektů, které byly zařazeny v rámci mezinárodního „peer review“ hodnocení panely ERC v druhém kole do kategorie A nebo B. 
  • Podpora vynikající výzkumní pracovníci, kteří svůj vědecký přínos a odbornou úroveň prokazují nejen dosaženými výsledky ve VaVaI, ale disponují potenciálem konkurovat mezinárodním trendům ve VaVaI, a kteří se rozhodli realizovat své projekty na výzkumných pracovištích v ČR,
  • Zajištění podmínek pro dlouhodobé působení vynikajících odborníků v ČR,
  • Podpora rozvoj a výchovu nových lidských zdrojů pro VaVaI,
  • Zajištění provozu a rozvoje konkrétních českých výzkumných pracovišť pro efektivnější zapojení do evropského výzkumného prostoru.

Forma a výše podpory:

 • Na řešení jednotlivých výzkumných projektů hraničního výzkumu může být poskytnuta podpora až do výše 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru