Přeskočit na obsah

MŠMT — Program I — Sportovní reprezentace ČR

Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů v kategoriích dospělých a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích organizovaných prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému státní sportovní reprezentace.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány nejpozději dne 30. listopadu 2016.

Příjemci podpory:

  • Sportovní svaz (spolek) s celostátní působností mající ve svém sportovním odvětví národní sportovní autoritu, tzn. je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné mezinárodní sportovní federaci.
  • Sportovní svaz (spolek) provozující tzv. národní sport, jako je národní házená, hokejbal či nohejbal; a to v případě, že je zařazen do evidence MŠMT na základě čtyřletého monitoringu dosažených výsledků sportovců z mezinárodních soutěží pro kritérium úspěšnosti.
  • Ostatní sportovní svaz (spolek) s celostátní působností bez dosavadní evidence úspěšnosti u MŠMT, který má ve svém sportovním odvětví národní sportovní autoritu (je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné MSF uznané MOV).

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta z důvodů vysokého celospolečenského významu až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, a to s ohledem na výši disponibilních zdrojů.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích.
  • Dotaci lze použít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců v ČR i v zahraničí, účast reprezentantů na vrcholových světových soutěžích mimo území ČR (zejména olympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů a juniorů, včetně kvalifikačních soutěží, YOG, EYOF, prostřednictvím vybraných sportovních svazů a organizací včetně účasti členů realizačního týmu v souladu s metodikou programu.

Specifika a omezení:

  • Za každé sportovní odvětví může podat žádost pouze jeden žadatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru