Přeskočit na obsah

MŠMT – Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-ACTION – LUABA22 (bilaterální projekty ČR – Bavorsko)

Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. 11. 2021 a končí dne 31. 1. 2022, 23:59.59.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Malé, střední a velké podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

  • a)     Informační a komunikační vědy;
  • b)     Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství;
  • c)      Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie;
  • d)     Lékařské a zdravotnické vědy;
  • e)     Společenské vědy;
  • f)      Humanitní vědy a umění.

Forma a výše podpory:

 • Na tuto veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 12 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory české části jednoho projektu je na celou dobu řešení stanovena na 1,2 mil. Kč.
 • Minimální výše není stanovena a odvíjí se výhradně od odborných nároků projektu
 • Celkovou výši uznaných nákladů na projekt a výši podpory na projekt stanoví poskytovatel v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 651/2014.
 • Intenzita podpory pro uchazeče/příjemce podpory a další účastníky projektu může dosahovat 25 % — 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru