Přeskočit na obsah

MŠMT – Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-ACTION – LUABA24 (bilaterální projekty ČR – Bavorsko)

Záměrem LUABA24 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. 9. 2023 a končí dne 30. 11. 2023, 23:59.59

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Malé, střední a velké podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti:
  • 1. Počítačové a informační vědy;
  • 2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie;
  • 3. Společenské vědy;
  • 4. Humanitní vědy a umění.

Forma a výše podpory:

 • Na tuto veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 90 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory české části jednoho projektu je na celou dobu řešení stanovena na 5,5 mil. Kč.
 • Minimální výše není stanovena a odvíjí se výhradně od odborných nároků projektu.
 • Celkovou výši uznaných nákladů na projekt a výši podpory na projekt stanoví poskytovatel v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 651/2014.
 • Intenzita podpory pro uchazeče/příjemce podpory a další účastníky projektu může dosahovat 25 % — 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Záměrem LUABA24 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru