Přeskočit na obsah

MŠMT — Program INTER-EXCELLENCE II — Podprogram INTER — ACTION – LUAIZ24 (Bilaterální projekty ČR — stát IZRAEL)

Dotace na podporu mezinárodní spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje založený na bilaterálních dokumentech mezivládního a mezirezortního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začíná dne  9. listopadu 2023 a končí dne 15. ledna 2024.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Do veřejné soutěže LUAIZ24 budou přijímány návrhy společných česko-izraelských projektů v kategorii průmyslového výzkumu (úroveň technologické připravenosti (TRL) 2–4)3 které povedou k technologické aplikovatelnosti a vývoji nových produktů, a to se zaměřením na jednu z následujících oblastí/podoblastí:
  • Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv.
  • Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda.
  • Datová věda – aplikace umělé inteligence.

Forma a výše podpory:

 • Na tuto veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 22,5 mil. Kč. 
 • Maximální výše účelové podpory na jeden projekt na celou dobu jeho řešení (tj. po dobu 3 let) je stanovena ve výši 2,5 mil Kč.

Specifika a omezení:

 • Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho izraelským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.
 • Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru