Přeskočit na obsah

MŠMT – Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-ACTION- LUAUS24 (bilaterální projekty ČR-USA)

Výzva  je zaměřena na výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 5. 2023 do 30. 6. 2023 23:59.59.

Příjemci podpory:

  • Výzkumné organizace a malé, střední či velké podniky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Záměrem LUAUS24 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí.

Forma a výše podpory:

  • Celkovou výši uznaných nákladů na projekt a výši podpory na projekt stanoví poskytovatel v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 651/2014. Poskytovatel má právo na základě hodnocení návrhu projektu neuznat část navržených celkových nákladů či snížit celkovou výši podpory. Výši uznaných nákladů projektu, jejich členění; jakož i výši podpory a její dělení v kalendářních letech upraví příslušný právní akt o poskytnutí účelové podpory (Kap. 9.1).
  • Na tuto veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 300 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Hodnotící lhůta potrvá od 1. 7. 2023 do 15. 12. 2023.
  • Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru