Přeskočit na obsah

MŠMT — Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-EUREKA (Výzvy GLOBALSTARS BRAZIL) – LUEBR23

Záměrem Výzvy LUEBR23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání návrhů projektů: od 24. října 2023 do 2. dubna 2024. 

Příjemci podpory:

 • Malý, střední, velký podnik, výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměřením Výzvy LUEBR23 je poskytnutí národní podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální či multilaterální mezinárodní partnerství v mezinárodní výzvě GLOBALSTARS Brazil sítě Eureka a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.
 • Zaměření projektu: bez omezení.
 • Předložený projekt spadá do kategorie – průmyslový výzkum, experimentální vývoj.

Forma a výše podpory:

 • Pro Výzvu LUEBR23 je udána maximální celková výše účelové podpory, a to:
  • 3 000 000 Kč na projekt v jednom kalendářním roce v případě, že se projektu účastní pouze jeden subjekt z ČR (tj. uchazeč).
  • 4 000 000 Kč na projekt v jednom kalendářním roce v případě, že se projektu účastní dva a více subjektů z ČR (tj. uchazeč a jeden či více dalších účastníků projektu).

Specifika a omezení:

 • Navržený projekt může být zahájen nejdříve 1. 9. 2024 a ukončen max. 31. 8. 2027.
 • Doba řešení projektů uvedená v návrhu projektu ve Výzvě LUEBR23 je max. 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru