Přeskočit na obsah

MŠMT — Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-EUREKA (Výzvy GLOBALSTARS JAPAN) – LUEJP23

Záměrem Výzvy LUEJP23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí vyjma jaderné energie a vývoje léků. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání návrhů projektů: od 24. října 2023 do 31. ledna 2024. 

Příjemci podpory:

 • Malý, střední, velký podnik, výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměřením Výzvy LUEJP23 je poskytnutí národní podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální či multilaterální mezinárodní partnerství v mezinárodní výzvě GLOBALSTARS Japan sítě Eureka a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.
 • Zaměření projektu:
  • Předložený projekt spadá do následující vědní oblasti – bez omezení vědní oblasti vyjma jaderné energie a vývoje léků.

Forma a výše podpory:

 • Pro Výzvu LUEJP23 je udána maximální celková výše účelové podpory, a to:
  • 3 000 000 Kč na projekt v jednom kalendářním roce v případě, že se projektu účastní pouze jeden subjekt z ČR (tj. uchazeč).
  • 4 000 000 Kč na projekt v jednom kalendářním roce v případě, že se projektu účastní dva a více subjektů z ČR (tj. uchazeč a jeden či více dalších účastníků projektu).

Specifika a omezení:

 • Navržený projekt může být zahájen nejdříve 1. 7. 2024 a ukončen max. 30. 6. 2027.
 • Doba řešení projektů uvedená v návrhu projektu ve Výzvě LUEJP23 je max. 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru