Přeskočit na obsah

MŠMT — Program IV — Údržba a provoz sportovních zařízení TJ/SK

Cílem programu je podpora udržování a provozování sportovních zařízení, podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti a podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících k přípravě reprezentantů a sportovních talentů.

Příjem žádostí:

  • Standardně jsou žádosti do tohoto programu přijímány kontinuálně vždy do 30. 9. předchozího roku.

Příjemci podpory:

  • Národní sportovní svaz s celostátní působností.
  • Nestátní nezisková organizace s celostátní působností.
  • TJ/SK jako vlastníci a dlouhodobí pronajímatelé (min. 10 let) sportovních zařízení s víceúčelovým zaměřením.

Forma a výše podpory:

  • Podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení bude stanovena pouze do výše 60 % celkové hodnoty majetku.
  • Dotace se poskytují max. do výše 70 % rozpočtových nákladů realizovaného záměru.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.
  • Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.
  • Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.

Specifikace a omezení:

  • Podpora je neinvestičního charakteru, nelze zaměňovat za investiční projekt, který má vazbu na zvyšování hodnoty majetku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru