Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Program na podporu integrace romské menšiny

girl-753704__340
Share Button

Dotace na podporu rozvoje společného vzdělávání romských dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu a podpora rovných šancí pro získání kvalitního vzdělání.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. května 2022.

Příjemci podpory:

  • Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, veřejná výzkumná instituce, právnické osoby vykonávající činnost veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zařazené ve školském rejstříku.

Typy podporovaných aktivit:

  • Tematický okruh A – předškolní vzdělávání.
  • Tematický okruh B – Spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání.
  • Tematický okruh C – Vzdělávání romských žáků na základní škole a podpora úspěšného přechodu a setrvání na střední škole do konce 1. ročníku.
  • Tematický okruh D – Volnočasové aktivity pro romské děti a žáky.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace Výzvy je 12 875 000 Kč.
  • Výše požadované dotace musí být minimálně 50 000 Kč a maximálně 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
  • Žadatel může podat pouze jednu žádost / jeden projekt.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>