Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Program na podporu integrace romské menšiny

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Dotace na zajištění podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu, realizace schváleného projektu za účelem podpory předškolního vzdělávání romských dětí, podpory školní úspěšnosti romských žáků na základní a střední škole a podpora volnočasových nebo zájmových aktivit pro romské děti a žáky, a to prostřednictvím realizace schváleného projektu ve vybraném tematickém okruhu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. ledna 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, veřejná výzkumná instituce, právnické osoby vykonávající činnost veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zařazené ve školském rejstříku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematický okruh A – předškolní vzdělávání.
 • Tematický okruh B – Spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání.
 • Tematický okruh C – Vzdělávání romských žáků na základní škole a podpora úspěšného přechodu a setrvání na střední škole do konce 1. ročníku.
 • Tematický okruh D – Volnočasové aktivity pro romské děti a žáky.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 12 875 000 Kč.
 • Výše požadované dotace musí být minimálně 50 000 Kč a maximálně 1 000 000 Kč.
 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost / jeden projekt.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>