Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Program na podporu integrace romské menšiny

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Dotace na podporu vzdělávání romských dětí a žáků, kteří přicházejí z nerovného prostředí, ve kterém jim hrozí nejen sociální vyloučení, ale také nerovné šance pro získání kvalitního vzdělání.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro podávání online žádostí je 10. 1. 2020.
 • Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musí být odeslány poštou nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 17. 1. 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby v souladu s usnesením vlády ze dne 9. září 2019 č. 639, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků romské komunity nejméně 1 rok.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematický okruh A – předškolní vzdělávání.
 • Tematický okruh B – Spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání.
 • Tematický okruh C – Vzdělávání romských žáků na základní škole a podpora úspěšného přechodu a setrvání na střední škole do konce 1. ročníku.
 • Tematický okruh D – Volnočasové aktivity pro romské děti a žáky.

Forma a výše podpory:

 • Na financování Výzvy je v rozpočtu ministerstva alokováno 12 875 000 Kč.
 • Výše požadované dotace musí být minimálně 50 000 Kč a maximálně 1 000 000 Kč.
 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020.
 • Žadatel může předložit MŠMT pouze jeden projekt v rámci této výzvy. Projekt obsažený v žádosti může nabízet aktivity z více tematických okruhů uvedených

Doplňkové informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>