Přeskočit na obsah

MŠMT — Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství  a Přípravě na implementaci reformy doktorského studia a Strategie řízení lidských zdrojů

Cílem Programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Plánem realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2024 a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. února 2024.

Příjemci podpory:

 • Program 1, 2 — Veřejné vysoké školy na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program 1 — Cílem Programu podpory rozvoje oblasti vysokého školství.
 • Oblasti zaměření:
  • strategické řízení na vysokých školách vč. podpory spolupráce a výměny zkušeností mezi vysokými školami;
  • kyberbezpečnost, digitalizace a modernizace informačních systémů;
  • podpora rozvoje kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím nástrojů podpory, hodnocení a odměňování pedagogické práce akademických pracovníků a rozvoje nástrojů zajišťování kvality;
  • implementace a další rozvoj efektivního systému studijního a psychologického poradenství, vč. péče o duševní zdraví, studentů a pracovníků vysokých škol a uchazečů o studium, a vč. služeb kariérního poradenství těmto osobám;
  • posilování etických principů v prostředí vysokých škol, vč. opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování; zvyšování relevance povědomí o genderové problematice mezi studenty i pracovníky a vedením vysokých škol;
  • podpora podnikavosti a podnikatelských kompetencí studentů a pracovníků VŠ;
  • podpora výuky v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky;
  • pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí majících mimořádný charakter;
  • a další aktivity v souladu se strategickým záměrem dané vysoké školy a ministerstva.
 • Program 2 — Příprava na implementaci reformy doktorského studia a Strategie řízení lidských zdrojů pro roky 2024–2025.
  • Podpora v rámci Programu je realizována prostřednictvím společných projektů vysokých škol. Předpokládá se zapojení většiny VVŠ do obou částí (A) příprava na implementaci reformy doktorského studia a B) Strategie řízení lidských zdrojů). Za každou část bude předložen jeden společný projekt koordinující vysokou školou obsahující popis činností všech zapojených VVŠ. Výjimku z výše uvedeného zapojení činí neuniverzitní VVŠ (tj. Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích), u kterých je možné zapojení pouze do části B) Strategie řízení lidských zdrojů.
  • A) Příprava na implementaci reformy doktorského studia.
  • B) Strategie řízení lidských zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • Program 1 — Prostředky na realizaci aktivit v rámci Programu budou poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. Úřední osobou oprávněnou nebo pověřenou k vydání rozhodnutí ministerstva je vrchní ředitelka sekce. Finanční prostředky budou v návaznosti na vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku poskytnuty jednorázově.
 • Program 2 — Celková alokace na oba projekty činí 60 mil. Kč. Na kalendářní rok 2024 se jedná o alokaci 30 mil. Kč a na druhý rok, tedy 2025, jde opět o alokaci 30 mil. Kč.
 • Minimální alokace na každý z projektů činí 30 % z celkové částky, tedy:
  • A) Příprava na implementaci reformy doktorského studia: minimálně 30 %.
  • B) Strategie řízení lidských zdrojů: minimálně 30 %.
  • Procentuální rozložení alokace se váže k celému dvouletému období realizace projektu.

Specifika a omezení:

 • Program 1 — Období realizace: 1. ledna 2024 až 31. prosince 2024.
 • Program 2 — Období realizace: 1. ledna 2024 až 31. prosince 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru