Přeskočit na obsah

MŠMT — Program pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

Dotace na podporu navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu. Spolu s Českou republikou se Výzvy účastní Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. září 2019.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přispět k vědeckému pokroku ve výše uvedených zemích financováním výzkumných pracovníků, mobility v rámci společných výzkumných projektů;
 • přispět k rozvoji výzkumných kapacit v regionu;
 • podporovat rozvoj přeshraniční výzkumné spolupráce;
 • poskytnout příležitost pro mladé výzkumné pracovníky (podle potřeby) ve výše uvedené oblasti,
 • spolupracovat v mezinárodním prostředí a rozvíjet svou vědeckou kariéru;
 • usnadnit společnou účast na evropských výzkumných projektech.

Forma a výše podpory:

 • Maximální finanční prostředky na projekt: 
  • 3 250 000 Kč (125 000 Kč ročně).
  • 4 300 000 Kč (150 000 Kč ročně).
  • 5 350 000 Kč (175 000 Kč ročně).
 • Prostředky lze vypočítat takto: 
  • Cestovní výdaje: 7 000 Kč — za cestu pro české výzkumné pracovníky cestující do výše uvedeného (paušální částka).
  • Náklady na ubytování: Podle pravidel stanovených Ministerstvem financí ČR. Mohou se změnit každý rok. Pro rok 2019: 
   • Rakousko do 130 EUR.
   • Srbsko do 100 EUR
   • Slovensko do 100 EUR.
   • Francie do 150 EUR.
 • Na den pro české výzkumné pracovníky cestující do výše uvedených zemí do 14 dnů NEBO 30 000 Kč měsíčně za dlouhodobé návštěvy mezi 15 dny a 3 měsíci maximum.

Specifika a omezení:

 • Projekty budou podporovány po dobu max. 5 měsíců. 22 měsíců od března 2020 do prosince 2021.
 • Návrhy na společný výzkumný projekt na české straně jsou vyplňovány a předkládány v anglickém jazyce přes formuláře jsou k dispozici na adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj‑2/podunajska-spoluprace (pod odkazem výzvy).
 • Pro společné výzkumné projekty budou k dispozici finanční prostředky na maximálně dva roky výzkumných pracovníků z minimálně 3 účastněných zemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru