Přeskočit na obsah

MŠMT — Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2018

Dotace na osobní náklady a ostatní neinvestiční výdaje mohou získat Informační centra mládeže. Hlavním cílem Programu je usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže ve věku 13 — 30 let k informacím a podporovat rozvoj jejich kompetencí pro práci s informacemi.

Příjem žádosti:

  • Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 musí být vloženy a uzavřeny v systému ISPROM nejpozději 16. listopadu 2017.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem mohou být ICM nebo jejich zřizovatelé, kteří mají pro rok 2018 platnou certifikaci dle Metodiky certifikace Informačních center pro mládež.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace může být využita pouze v souladu s obsahem projektu a na účel vymezený v rozhodnutí (osobní náklady, ostatní neinvestiční výdaje). Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.

Forma a výše podpory:

  • Požadovaná výše dotace musí být v rozmezí 50 000 – 280 000 Kč na jedno ICM.
  • Spolufinancování je dovoleno. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. V případě nestátní neziskové organizace, pokud bude projekt financován dotacemi více orgány státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Program je určen pro podporu Informačních center pro mládež v České republice (dále jen ICM), která jsou certifikovaná MŠMT dle platné Metodiky certifikace Informačních center pro mládež, schválené náměstkem pro podporu sportu a mládeže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru