Přeskočit na obsah

MŠMT — Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace

Dotace na podporu pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO.

 Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2019. Poté je systém uzavřen.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží. 
  • Spolky, podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
  • Ústavy, podle občanského zákoníku.
  • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Účelová zařízení registrované církví a náboženskými společnostmi, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení.

Typy podporovaných projektů

 • Činnosti podporované v rámci Programu:
  • vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované a neorganizované děti a mládež, 
  • významné celostátní akce určené dětem a mládeži,
  • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 236 000 000 Kč.
 • Požadovaná výše dotace na projekty s místní nebo regionální působností musí být v rozmezí 100 000 – 250 000 Kč.
 • Vyšší dotaci než 250 000 Kč je možné získat pouze na projekty s celostátním či nadregionálním dopadem. Celostátní či nadregionální dopad musí být v projektu jasně popsán.

Specifika a omezení:

 • Výzva není určena:
  • pro  NNO mající jako hlavní oblast činnosti výhradně sport,
  • pro NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
  • pro  NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
  • na podporu NNO zabývajících se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou činností (pouze organizováním dětských táborů bez návaznosti na celoroční činnost, provozováním či pronajímáním turistických a táborových základen nebo jiných nemovitostí, zařízení apod.),
  • na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MŠMT — Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace”

Napsat komentář: Mgr. Lucie Tomčíková Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru