Přeskočit na obsah

MŠMT — Společné programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND) — „Novel Imaging and Brain Stimulation Methods and Technologies Related to Neurodegenerative Diseases”

Dotace na výzkum neurodegenerativních nemocí (JPND) a nových metod technologií na zobrazování mozkové stimulace souvisejících s neurodegenerativními chorobami.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“ – je stanovený na den 3. března 2020.
 • Termín pro předložení plných návrhů projektů – „Full Project Proposals“ – je stanovený na den 30. června 2020.

Příjemci podpory:

 • Účastníci z České republiky — konsorcia musí splňovat kritéria výzkumné organizace a organizace pro šíření znalostí.
  • Veřejné univerzity, veřejné výzkumné ústavy a / nebo jiné subjekty klasifikované jako výzkum organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Investice  zaměřené na umožnění výzkumných projektů v oblasti nových metod a technologií stimulace mozku, které mohou časem přinést dodání cílené a včasné prevence a léčby pacientů s neurodegenerativními chorobami.
 • Tato nadnárodní výzva vyzývá k předkládání návrhů na ambiciózní, inovativní, nadnárodní a multidisciplinární výzkumné projekty  zaměřené na vývoj nových a pokročilé využívání stávajících špičkových technologií zobrazování a stimulace mozku souvisejících s neurodegenerativními chorobami.

Forma a výše podpory:

 • Rozpočtová alokace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na věcně předmětnou výzvu činí 1 000 000 EUR.
 • Míra podpory na činnosti žadatele by mohla být na úrovni 100% za předpokladu, že výzkumná organizace zcela dodržuje stanovené požadavky.

Specifika a omezení:

 • Každý český účastník řešitelského týmu předkládaného návrhu projektu je povinen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doložit: 
  • způsobilost k řešení projektu předložením vyplněného a podepsaného formuláře Čestného prohlášení.
  • rozpis způsobilých nákladů projektu vztahujících se k jeho činnostem vykonávaným v rámci projektu formou předložení vyplněného a podepsaného formuláře Specifikace nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru