Přeskočit na obsah

MŠMT — Sportování bez bariér — Podpora SK a TJ ZPS

Dotace na podporu činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které působících v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. ledna do 14. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu: 
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro ZPS nebo činnost pro specifický druh sportu s podporou ZPS.
  • působnost žadatele je regionální — sportovní kluby a tělovýchovné jednoty nebo celostátní pro území ČR – svaz nebo asociace pro specifický druh ZPS s minimálním počtem 5 členů ZPS sportujících v průměru alespoň 1x týdně v průběhu kalendářního roku, tedy provozujících sport na rekreační úrovni nebo alespoň 1 členem ZPS provozujícím výkonnostní sport, tzn. sportujícím v průměru minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku, a navíc se pravidelně účastním sportovních soutěží. Soutěž musí být organizovaná SK/TJ, sportovním svazem nebo zastřešující organizací minimálně republikové úrovně a oficiální.
  • ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c).

Typy podporovaných aktivit:

 • Sportovních klubů a tělovýchovných jednot zaměřených na zdravotně postižené sportovce.
 • Zajištění pravidelných sportovních aktivit pro ZPS spolku dle registrovaných stanov.
 • Zajištění podpory talentovaných ZPS.
 • Podpora účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na soutěžích v zahraničí.
 • Organizace zejména národních soutěží pro ZPS.
 • Zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS.
 • Spolupráce s národními sportovními svazy ZPS pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS.
 • Zvyšování kvalifikace trenérů ZPS.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 46 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru