Přeskočit na obsah

MŠMT — Sportování bez bariér – Podpora sportovních spolků ZPS s celostátní působností

Dotace na podporu střešních organizací s celostátní působností v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS, které působí na základě mezinárodní autority.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. ledna do 14. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu: 
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro ZPS nebo činnost pro specifický druh sportu s podporou ZPS.
  • žadatelem může být sportovní svaz nebo sportovní asociace s celostátní působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu určený pro ZPS, nebo sportovní svaz s celostátní působností pro specifický druh sportu, v jehož působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu, tedy svaz, který v daném druhu sportu podporuje sport ZPS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu dle registrovaných stanov.
 • Organizace, řízení, působení a rozvoj sportu zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“) na území ČR.
 • Organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS — pořádání celostátních národních i mezinárodních akcí pro ZPS.
 • Zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS.
 • Pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí určených pro ZPS.
 • Spolupráce s mezinárodní sportovní federací ZPS pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS.
 • Šíření pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS.
 • Vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS.
 • Rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů pro sport ZPS.
 • Budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS.
 • Antidopingového programu.
 • Zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportovního svazu pro ZPS.
 • Zajištění činnosti odborných komisí řízených sportovním svazem.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 13 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových nákladů uvedených v žádosti.
 • Přiznaná výše podpory nemůže být vyšší než 100 000 Kč na pořádání jedné sportovní akce, v případě pořádání série akcí pak může být výše podpory navýšena maximálně o 50 000 Kč na každou další akci.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru