Přeskočit na obsah

MŠMT — Sportování bez bariér — Významné sportovní akce ZPS

Dotace na podporu zajištění organizování soutěží minimálně evropské úrovně z pověření mezinárodní střešní organizace pro ZPS nebo pro daný druh sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. ledna do 14. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu splňující následující podmínky: 
  • Žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro ZPS nebo činnost pro specifický druh sportu s podporou ZPS, kdy ZPS typem zdravotního postižení spadá do tradičního rozdělení ZPS dle mezinárodních autorit nebo je v kompetenci žadatele (svazu ZPS dle tradičního rozdělení zdravotních vad) vysílání sportovců na DH nebo GG nebo je v přímé kompetenci žadatele dle mezinárodní autority vysílání sportovců na PH nebo SO.
  • Ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu alespoň regionální působnosti.
  • Žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu: 
  • a) Zajištění účasti zdravotně postižených sportovců na Paralympijských hrách , Deaflympijských hrách  , Global Games a Speciálních olympiádách prostřednictvím žadatelů, kteří mají mezinárodní autoritu k vysílání sportovců na PH, DH, GG a SO, se zaměřením na podporu startu reprezentantů podpořených Výzvou č. 1 – Sportování bez bariér 2019 – Sportovní reprezentace ZPS včetně nezbytného realizačního týmu.
  • b) Zajištění organizování soutěží minimálně evropské úrovně z pověření mezinárodní střešní organizace pro ZPS nebo pro daný druh sportu. Podpora bude určena pouze omezenému počtu akcí podle obsahového zaměření, podle spoluúčasti na realizaci sportovní akce a dle možností státního rozpočtu. Přiznaná výše podpory nemůže být nižší než 100 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 18 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta u akcí definovaných a) až do výše 100 % celkových nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace může být poskytnuta u akcí definovaných b) maximálně do výše 70 % celkových nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2021. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím na rok 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru