Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu na období roku 2019 MŮJ KLUB

Cílem tohoto programu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a vytvářet podmínky pro jejich pohybové aktivity bez rozdílu talentu, genderu, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. října do 31. října 2018.

Příjemce podpory:

 • Oprávněným žadatelem je spolek založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož hlavním předmětem působení je v souladu s jeho stanovami sportovní činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva je zaměřena na podporu: 
  • sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let,
  • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku (SK/TJ), dle registrovaných stanov, se zaměřením na děti a mládež ve věku do 23 let,
  • zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží, které jsou ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt, obec nebo jiný sportovní spolek).

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace finančních prostředků pro rok 2019 na Program MŮJ KLUB je 1 500 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Níže uvedené body (podmínky, pravidla) platí kumulativně. Tedy žadatel musí splnit všechna kritéria současně. 
  • a) hlavní předmět činnosti v oblasti sportu s celostátní působností,
  • b) působit ke dni podání žádosti o dotaci déle jak 2 roky na území ČR,
  • c) je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, nebo trestný čin související s činností v oblasti sportu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen,
  • d) je bezdlužnou osobou.
 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7712”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru