Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu — Pořízení samostatného movitého majetku — Dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017–2024 — Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

Tato výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 15. 01. 2020 do 30. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • Sportovní svaz (spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Typy podporovaných projektů:

 • Hmotné movité věci a jejich soubory, které slouží ke sportovnímu výkonu jednotlivců (např. lodě, kola, pistole, oštěpy).
 • Sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku (např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy, atd.).
 • Hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a posilování včetně trenažerů.
 • Hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k zajištění údržby sportoviště (např. rolby, stroje na úpravu hracích ploch apod.) a motorizovaná zařízení (např. mikrobusy, osobní, nákladní vozidla, motocykly, lodě apod.).
 • Další hmotné movité věci a jejich soubory splňující obsahové vymezení podprogramu (kopírovací stroje, multifunkční zařízení, hardware apod.).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek splňující obsahové vymezení podprogramu (sportovní aplikace, speciální software apod.).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokovaná částka pro poskytnutí dotací pro rok 2020: 180 000 000 Kč.
 • Maximální limit dotace na jednu žádost na jeden rok je 8 mil. Kč.
 • Minimální limit dotace na jednu žádost je 80 tisíc Kč.
 • Maximální výše dotace je stanovena na 80 % z celkových nutných a oprávněných výdajů (způsobilých výdajů definovaných výzvou) na akci.

Specifika a omezení:

 • Realizace akce musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2020.
 • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. Dále pak na jednu a tutéž akci nesmí být podáno více žádostí.
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 5 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

13 komentářů na “MŠMT Státní podpora sportu — Pořízení samostatného movitého majetku — Dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017–2024 — Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže”

 1. Eva P.

  Dobrý den,
  nevíte, prosím, zda bude v Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, resp. podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ vyhlášena výzva ještě v roce 2018? A pokud ano, kdy asi?
  Předem děkuji za odpověď.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   bohužel, není znám harmonogram jednotlivých výzev, především záleží na finančních prostředcích ministerstva. Doporučuji vám sledovat stránky MŠMT, popř. naše stránky dotacni.info.
   S pozdravem, LT

 2. Petr

  Dobrý den,
  budeme mít zájem o program 133510 pro rok 2017 až bude vyhlášen.Chci se zeptat kdo by nám pomohl,popřípadě poradil s vyplněním žádosti a doložení dokumentů?Zadarmo to nechceme.Děkuji P.K.

 3. Michaela Bartáková
  Michaela Bartáková

  Dobrý den,
  může se žádat o podporu i v případě, že byla stavba již zahájena?
  Děkuji za odpověď.

 4. Martinm Zoulík

  Dotaz — může o dotaci žádat spolek, který má nemovitost v nájmu. Majitelem sportovní haly je město.

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   spolek o dotaci žádat může. Pokud jste v nájmu, je zapotřebí doložit nájemní smlouvu alespoň na dobu udržitelnosti (nejlépe na dobu neurčitou), případně souhlas pronajímatele.
   S pozdravem, KČ

 5. Petr Poláček

  Objekt sportovní hala. Investor obec, žadatel obec, spoluúčast obec‑1/2 nákladů.
  1) Vyhovuje to uvedené podmínce spoluúčasti min. 1/3 z veřejných prostředků ?
  2) Nebo musí mít obec coby žadatel ještě další příslib z veřejných prostředků ?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   spoluúčast minimálně 1/3 z veřejných prostředků není podmínkou, ale hodnotícím kritériem. Tedy pokud se bude na spolufinancování projektu podílet jen Vaše obec, není to bráno jako veřejný prostředek, tak nezískáváte bodové zvýhodnění, ale podat takto žádost je možné, nemusíte mít příslib z veřejných prostředků.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář: Michaela Bartáková Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru