Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu — Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu — Podprogram 133D 531, Podpora materiálně technické základny sportu — ÚSC, SK a TJ

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže, umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019.

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávný celek nad 10 tis. obyvatel.
 • Obec, městská část, obvod statutárního města a kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.
 • Umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.
 • Rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost.
 • Technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 15 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 000 Kč.
 • Míra podpory z celkových způsobilých výdajů činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:
 • a) technické zhodnocení: 
  • Technickým zhodnocením se rozumí rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb a přístaveb).
  • Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty.
  • Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
 • b) novostavby:
  • Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu. Za podstatné napojení se považuje napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby. Novou stavbou dochází k zastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy,
  • za novou stavbu MŠMT dále považuje rovněž samostatnou ucelenou (samostatně kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru