Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu – Program III Činnost sportovních organizací

Podpora je orientovaná na provoz sportovní (servisní) střešní organizace, včetně případné podpory provozu pobočných spolků, a dalších projektů souvisejících s jejím posláním určeným stanovami.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o poskytnutí dotace v programu III. musí být vloženy a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 18. 7. 2017.

Příjemce podpory:

  • Spolek – sportovní (servisní) střešní organizace s předmětem činnosti v oblasti sportu s celostátní působností, působící déle jak pět let na území ČR, sdružující jako členy především národní sportovní svazy, poskytující členům podporu, servis a platformu ke vzájemné spolupráci nebo svým posláním zajišťující realizaci významných národních sportovních tradic a ideálů, včetně olympijských, a primárně neorganizující systémové národní soutěže; žadatel vykazuje svoji činnost zápisy ve veřejném rejstříku příslušného rejstříkového soudu a povinnými přílohami v jeho sbírce listin.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovních (servisních) střešních organizací a jejich členů (sociální program olympioniků – medailistů, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů, platby kolektivním správcům podle autorského zákona, zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace apod.).
  • Podpora provozu sportovní (servisní) střešní organizace, včetně případné podpory provozu pobočných spolků, a dalších projektů souvisejících s jejím posláním určeným stanovami.

Forma a výše podpory:

  • Je stanovena maximální výše poskytnuté dotace žadateli v programu (označeno „Dmax“) jako jeden a půl násobek součtu částek poskytnuté žadateli Českým olympijským výborem z loterijních asignací za rok 2016 (označeno „A“) a dotace v programu III z MŠMT v roce 2016 (označeno „B“).
  • Maximální výše dotace v roce 2017 je tedy: Dmax = 1,5 krát (A+B).

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru