Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu – Program IX Organizace školního sportu

Podpora organizace školního a univerzitního sportu včetně účasti na mezinárodních akcích.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány nejpozději dne 30. listopadu 2016.

Příjemce podpory:

  • Spolek s celostátní působností (např. AŠSK, ČAUS, ČAATS apod.), jehož hlavní činností dle jeho stanov je působení v oblasti školního a univerzitního sportu.

Typy podporovaných projektů:

  • O dotaci lze žádat pouze na sportovní činnost žáků školních klubů a členů univerzitních sportovních klubů, včetně specifických soutěží republikového charakteru, činnost ústředního orgánu a na činnost školního a univerzitního sportu v oblasti sportovní reprezentace ČR.
  • V oblasti univerzitního sportu se jedná o zimní a letní univerziády, akademické mistrovství světa, soutěže evropských univerzit pořádaných Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA) a v oblasti školního sportu o světové Gymnaziády.
  • Ve výjimečných případech lze žádat na pořádání mezinárodních akcí v ČR, pokud žadatel neobdržel příspěvek z Programu VI – Významné sportovní akce.

Forma a výše podpory:

  • V případě schválené žádosti se dotace poskytuje pouze na obsahové vymezení Programu IX — až do výše rozpočtovaných nákladů.
  • Dotace se poskytuje až do výše 100% celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

  • Výše finančních prostředků státní podpory může být upravena proti požadavku s ohledem na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků.
  • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován více orgány státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 100% celkových nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7712”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru