Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu – Program V Činnost sportovních svazů

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí. Podpora činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány nejpozději dne 30. listopadu 2016.

Příjemce podpory:

 • Spolek (sportovní svaz), s celostátní působností, působící déle jak pět let na území ČR na národní úrovni, sdružující fyzické a právnické osoby, zejména sportovních kluby a sportovní oddíly v konkrétním sportovním odvětví. Je představitelem v daném sportovním odvětví na území ČR, tzn. má národní sportovní autoritu, je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné MSF, kde je minimálně 20 členů MSF, s výjimkou spolků provozujících činnost výhradně na národní úrovni (národní házená, nohejbal, hokejbal), vykazuje svoji činnost zápisy ve veřejném rejstříku příslušného rejstříkového soudu a povinnými přílohami v jeho sbírce listin.
 • Spolek s celostátní působností působící v oblasti sportu s členstvím v MSF.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora a zabezpečení pravidelné sportovní a pohybové činnosti, systémových a mistrovských soutěží i jednorázových sportovních akcí, včetně náborových.
 • Podpora zabezpečení technických, metodických a servisních podmínek a potřeb, zdravotního a bezpečnostního zajištění pro činnost členů svazu, včetně zdravotně a jinak hendikepovaných, pokud svaz takovou aktivitu v souladu s MSF zajišťuje.
 • Podpora a zabezpečení činnosti ústředí svazu, včetně článků jeho územní spolkové struktury.
 • Podpora sportovní a organizační činnosti členské základny, sportovních oddílů a sportovních klubů (TJ).
 • Podpora a zabezpečení pořádání domácích mezinárodních akcí, v případě, že žadatel pro tuto akci neobdržel finanční příspěvek z Programu VI – Významné sportovní akce a podpora účasti v mezinárodních soutěžích a aktivitách zejména MSF.

Forma a výše podpory:

 • V rámci Programu V může být dotace poskytnuta z důvodů vysokého celospolečenského významu pro ovlivňování zdravého životního stylu dětí a mládeže až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Výše finančních prostředků státní podpory může být upravena proti požadavku s ohledem na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků.
 • Duplicita odvětví u sportovních svazů, s odkazem na členství a reglement soutěží MSF, a duplicita členství ve sportovních svazech není dovolena.
 • Za každé sportovní odvětví může podat žádost pouze jeden žadatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7712]
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru