Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu – Program VII Zdravotně postižení sportovci

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných sportovců.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány nejpozději do 29. prosince 2017.

Příjemce podpory:

 • Spolek s působností v oblasti sportu, který dále splňuje požadavky pro oprávněného žadatele, které jsou specifikovány v jednotlivých podprogramech, a který splňuje tyto podmínky: 
  • a) který je bezúhonnou osobou;
  • b) který je bezdlužnou osobou.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram (opatření) A: Sportovní reprezentace ZPS: podpora sportovních projektů zacílených na zvýšení kvality a stabilizace sportovního prostředí výkonnostních a vrcholových zdravotně postižených sportovců (dále jen ZPS).
 • Podprogram (opatření) B: Podpora sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců: Podpora projektů zacílených na zvyšování a stabilizaci sportovního prostředí sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců působících na základě mezinárodní autority.
 • Podprogram (opatření) C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS: Podpora projektů zacílená na zvyšování kvality a stabilizaci sportovního prostředí regionálních spolků působících v oblasti sportu ZPS.
 • Podprogram (opatření) D: Významné a další sportovní akce: Podpora významných a dalších sportovních akcí dle následujících priorit: 
  • 1. Skupina — priorita: Podpora mistrovství světa u juniorů a seniorů. Sporty, které jsou na programu Paralympijských her, Deaflympijských her, Global Games, včetně zabezpečení akce Special Games a akce realizované prostřednictvím Českého paralympijského výboru.
  • 2. Skupina — ostatní: Ostatní soutěže jako jsou mistrovství Evropy, světové a evropské poháry, mezinárodní závody, otevřená mistrovství republiky apod. Podpora bude určena pouze omezenému počtu akcí podle obsahového zaměření, podle spoluúčasti na realizaci sportovní akce a dle možností státního rozpočtu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se ve všech čtyřech opatřeních poskytuje formou jednorázového financování a dle obsahového vymezení programu může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není v podprogramu specifikováno jinak.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít pouze na výdaje specifikované v každém podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=7712”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru