Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu – Program X Projekty pro sportování veřejnosti

Podpora jednorázových akcí, kampaní a testování výkonnostní úrovně a ověřování fyzické zdatnosti.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány nejpozději dne 30. listopadu 2016.

Příjemce podpory:

  • Žadatelem je spolek s celostátní působností, jehož hlavní činností dle stanov je realizace tělovýchovné, sportovní nebo turistické činnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Zabezpečení propagačně-motivačních sportovních akcí ve spojení s poradenstvím pro oblast sportu v orientaci na širokou veřejnost se záměrem podporovat celoživotní aktivní způsob života občanů v ČR realizovaných prostřednictvím spolku s celostátní působností a s ohledem na strategické cíle rozvoje sportu pro všechny, které vycházejí z Koncepce podpory sportu 2016 – 2025.

Forma a výše podpory:

  • V případě schválené žádosti v rámci podpory projektů pro sportování veřejnosti se dotace poskytuje pouze na obsahové vymezení Programu X — až do výše 100% rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Mimořádné záležitosti, změny, úpravy při poskytování státních dotací a případné výjimky schvaluje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Výše finančních prostředků státní podpory může být upravena proti požadavku s ohledem na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků.
  • Duplicitní působení spolků u jedné akce bude realizováno pouze jedenkrát. Spolky si musí stanovit prioritu působení a podávání jen jedné žádosti na akci Programu X.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru