Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu – Sportovně talentovaná mládež na období roku 2019 TALENT

Dotace na podporu péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve kterých je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce (zpravidla ve věku 15 – 23 let).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány nejpozději od  30. listopadu do 21. prosinec 2018.

Příjemce podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu splňující následující podmínky: 
  • a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu.
  • c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky.
  • d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c).
  • e) žadatel je sportovním svazem dle odst. 4.3.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku 15 – 23 let) a zajištění základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (zpravidla ve veku 6 – 15 let).
 • Péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve kterých je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce.
 • Sportovní přípravy ve vrcholových sportovních centrech mládeže , sportovních centrech mládeže, sportovních střediskách  a ve sportovních akademiích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 900 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace nesmí z prostředků dotace financovat jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného projektu.
 • Oprávněnými žadateli nejsou pro účely této Výzvy spolky, které spolčují handicapované sportovce. Na jejich činnost MŠMT vypisuje samostatnou výzvu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner =“7712]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru