Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu — Sportovní reprezentace na období roku 2019 REPRE

Dotace na podporu zajištění přípravy a účasti na mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů, tedy reprezentace nad 15 let s výjimkou sportů a sportovních odvětví, ve kterých je mezinárodní sportovní federací oficiálně stanovena reprezentace i v nižších věkových kategoriích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. listopadu do 21. prosinec 2018.

Příjemce podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu splňující následující podmínky: 
  • a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu.
  • c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky.
  • d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c).
  • e) žadatel je sportovním svazem dle odst. 4.3.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění přípravy a účasti na mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů, tedy reprezentace nad 15 let s výjimkou sportů a sportovních odvětví, ve kterých je mezinárodní sportovní federací oficiálně stanovena reprezentace i v nižších věkových kategoriích.
 • Zajištění přípravy a účasti zejména na Olympijských hrách, Evropském olympijském festivalu mládeže, Olympijských hrách mládeže , mistrovství světa, Světových hrách, mistrovství Evropy, světových pohárech, světových ligách a obdobných soutěžích, mezinárodních soutěžích pod patronací Mezinárodního olympijského výboru  a Evropských olympijských výborů a odpovídajících kvalifikačních mezinárodních soutěžích.
 • Zajištění přípravy a účasti sportovců prostřednictvím sportovních svazů, které jsou garantem v daném sportovním odvětví.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 720 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Oprávněnými žadateli nejsou pro účely této Výzvy spolky, které spolčují handicapované sportovce. Na jejich činnost MŠMT vypisuje samostatnou výzvu.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru