Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Cílem programu „Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže“  je systémově podpořit Česko-německou spolupráci v oblasti vzdělávání a mládeže.

Příjem žádostí:

 • V listinné podobě musí být žádost doručena poštou na adresu MŠMT nebo fyzicky do podatelny MŠMT nejpozději dne 10. 2. 2020. Listinná forma žádosti musí být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka s žádostí musí být označena názvem programu a adresátem odborem pro mládež.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností), které musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží nebo vzdělávání jako jednu ze stěžejních činností
 • Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotace z této výzvy je:
  • podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa a podpora budoucí spolupráce. Jedná se zejména o mladé lidi ve věku od 3 do 26 let. Účelem dotace je také další vzdělávání tzv. multiplikátorů (zároveň se vztahuje i na osoby, které s těmito mladými lidmi pracují, tj. na vedoucí skupin mládeže, učitele a další pracovníky s mládeží) v oblasti česko-německé spolupráce,
  • podpora výuky německého a českého jazyka a spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MŠMT na tuto výzvu je  7 000 000 Kč.
 • Dotace bude příjemci poskytnuta na úhradu nákladů v minimální výši 4 000 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta maximálně do 50 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které ústřední orgán uvede v rozhodnutí a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznána dotace. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným tímto rozhodnutím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>