Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Young teacher with children on nature field trip
Share Button

Dotace na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny, zaměřených na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Veřejná vysoká škola,
 • b) právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku,
 • c) územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy a dobrovolný svazek obcí,
 • d) příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou částí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí,
 • e) nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem není vytváření zisku, a která je:
  • spolkem zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; přičemž žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku,
  • ústavem, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb.,
  • nadací nebo nadačním fondem, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb.,
  • obecně prospěšnou společností, zřízenou podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • účelovým zařízením registrované církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem poskytnuté dotace je:
  • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí,
  • podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
  • připravit děti na nástup do českých škol,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.
 • A to realizací aktivit uvedených v příloze č. 1 Výzvy:
  • a) Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku,
  • b) Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku,
  • c) Aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II. typu

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 1 250 000 000 Kč.
 • Minimální požadovaná výše dotace se stanovuje na 150 000 Kč.
 • Maximální výše dotace, kterou může žadatel obdržet v rámci této Výzvy, je 75 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na adaptační volnočasové skupiny konané v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>