Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva k podání návrhů společenských česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022

Dotace na podporu mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání společných návrhů projektů (podává pouze ukrajinská strana na základě dohody s českým partnerem): 
  • od 25. 3. 2020 do 25. 5. 2020, 17.00 CET.

Příjemci podpory:

 • Na ukrajinské straně mohou návrh projektu podávat vysoké školy a výzkumné instituce. Jejich partnery na české straně mohou být výzkumné organizace, které budou hradit náklady svých participantů souvisejících s projektem z prostředků svého rozpočtu.

Typy podporovaných projektů:

 • Informační technologie včetně výrobních.
 • Energetika.
 • Ekologie a racionální využívání přírodních zdrojů.
 • Biotechnologie, nové terapeutické metody, prevence nemocí.
 • Nové látky a materiály.
 • Aktuální zaměření ve strojírenství.
 • Sociální vědy, humanitní vědy a vědy o umění.

Forma a výše podpory:

 • Úhrada nákladů se vztahuje na cestovní a pobytové náklady, kdy vysílající strana hradí úspěšným uchazečům veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), vč. nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Specifika a omezení:

 • Přihláška podávaná ukrajinskou stranou musí obsahovat tyto náležitosti: 
  1. Společný návrh projektu v ukrajinském a anglickém jazyce (viz příloha).
  2. Dopis obsahující potvrzení, že česká strana je připravena hradit z prostředků svého rozpočtu finanční náklady v souladu s návrhem projektu.
  3. Životopis českého a ukrajinského hlavního řešitele.
  4. Souhlas se zveřejněním základních údajů o návrzích projektů na webu MŠMT a MESU.
  5. Vyplněný formulář prostřednictvím Google.
 • Vzhledem k tomu, že přerušením mezinárodních výzkumných projektů a mobilit v gesci MŠMT může být ohroženo naplnění výsledků těchto projektů ve stanoveném termínu, umožní MŠMT řešitelům prodloužit dobu řešení jejich běžících projektů. Doba prodloužení a přesný postup realizace budou určeny na základě dohody se zahraničními partnery jednotlivých programů s ohledem na aktuální vývoj situace. Pro bližší informace kontaktujte prosím administrátora dané oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru