Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023

uzemni spoluprace EU
Share Button

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci budou přijímány od 15. března 2021 – 30. června 2021.

Příjemci podpory:

  • Výzkumné organizace podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 2 , zapsaná v Seznamu výzkumných organizací vedeném poskytovatelem.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Forma a výše podpory:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000 Kč/rok, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení.
  • Na výzvu je alokováno celkem 3 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
  • Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>