Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci budou přijímány od 19. dubna do 30. června 2022.

Příjemci podpory:

  • Výzkumné organizace podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 2 , zapsaná v Seznamu výzkumných organizací vedeném poskytovatelem.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
  • Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté, přičemž je prosazována zásada, aby se poskytnutí institucionální podpory na mezinárodní spolupráci podle § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 130/2002 Sb., projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo třikrát za sebou. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.
  • Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Forma a výše podpory:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000 Kč/rok, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení.
  • Na výzvu je alokováno celkem 3 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
  • Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru