Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024

V rámci Výzvy poskytne ministerstvo veřejným vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu na naplňování cílů stanovených v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu návrhů projektů 14. 12. 2021.
 • Datum ukončení příjmu návrhů projektu 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání.
 • Specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech.
 • Specifický cíl C: Společné projekty.

Forma a výše podpory:

 • Alokace na výzvu činí 3 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše výdajů není stanovena.
 • Maximální výše výdajů je stanovena pro jednotlivé specifické cíle: 
  • Specifický cíl A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání — celkem 2 148 000 000 Kč.
  • Specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech — celkem 600 000 000 Kč.
  • Specifický cíl C: Společné projekty — celkem 3 000 000 000 Kč.
 • Investiční výdaje mohou činit maximálně 75 % prostředků na realizaci aktivit dle této výzvy u každého oprávněného subjektu v příslušném specifickém cíli (A, B a C).

Specifika a omezení:

 • Spolufinancování projektů není vyžadováno.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru