Přeskočit na obsah

MŠMT Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti na veřejných vysokých školách

Cílem Výzvy je podpořit prostřednictvím projektů veřejných vysokých škol tvůrčí uměleckou činnost studentů ve studijních programech zaměřených na přípravu uměleckých profesí, a to zejména v praktické části vysokoškolské přípravy budoucích umělců.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. srpna 2016.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou požádat veřejné vysoké školy, které mají akreditován alespoň jeden studijní program (libovolného typu) ve skupině studijních oborů, jejichž kód KKOV začíná dvojčíslím „82“, v němž byl k 31. prosinci 2015 zapsán alespoň jeden student, který neměl studium přerušeno, a zároveň mají za rok 2014 evidovány výstupy (body) v databázi Registru výstupů tvůrčí umělecké činnosti (RUV).

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora praktické tvůrčí umělecké činnosti.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace pro tuto výzvu činí 14 000 000 Kč.
  • Výše podpory pro jednotlivé vysoké školy se liší dle tohoto výpočtu: 
    • Veřejným vysokým školám je vypočten podíl na celkovém počtu studií ve studijních programech příslušného zaměření i na celkovém počtu bodů v databázi RUV. Do výpočtu vstupuje počet studií s váhou 50 % a počet bodů RUV s váhou 50 %. Na základě toho je pro každou školu stanoven podíl z alokované finanční částky pro rok 2016.

Specifika a omezení:

  • U projektů realizovaných v rámci této Výzvy řešitel nemusí předem žádat poskytovatele o schválení změn projektu a úprav rozpočtu, které buď nepřesahují 5% z jednotlivé položky rozpočtu projektu, nebo hodnotu 50 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru