Přeskočit na obsah

MŠMT Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky

Dotace na zlepšování kvalit a vzdělávání pedagogických pracovníků je určena pro všechny veřejné vysoké školy. Cílem této výzvy je podpořit prostřednictvím projektů veřejných vysokých škol studijní programy zaměřené na pedagogiku a učitelství a celkově tak přispět ke zvyšování kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. Dalším cílem výzvy je napomáhat k tomu, aby absolventi studijních programů neodcházeli po úspěšném ukončení studia mimo školský sektor a naopak začali působit jako pedagogičtí pracovníci na různých stupních školské soustavy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 27. 5. 2015.

Příjemci podpory:

  • Veřejné vysoké školy.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokace určená pro tuto výzvu činí 40 000 000 Kč.
  • Veřejným vysokým školám je vypočten podíl na celkovém počtu studentů i na celkovém počtu absolventů ve studijních programech příslušného zaměření. Do výpočtu vstupuje počet studentů s váhou 40 % a počet absolventů s váhou 60 %. Na základě toho je pro každou školu stanoven podíl z alokované finanční částky pro rok 2015.

Typy podporovaných projektů:

  • Všechny projekty, které budou naplňovat cíle výzvy.
  • Příklady projektů: Trénink situace z praxe, nacvičování, jak jednat s rodiči, se žáky a jak řešit začínající šikanu (již v rámci studijního programu), organizace setkání se staršími absolventy, která budou zaměřena na výměnu zkušeností a řešení konkrétních situací z praxe, vytvoření nabídky kurzů, které pomohou zajistit prevenci syndromu vyhoření a budou se zabývat mentoringem v průběhu tzv. adaptační fáze učitelství s cílem usnadnit přechod do praxe, zvyšování zájmu o profesi pedagogického pracovníka prostřednictvím např. motivujícím forem výuky, zvyšováním propojenosti teorie s praxí, prohlubování odborných praxí studentů přímo ve vzdělávacích zařízeních a zaváděním a prohlubováním aktivizačních forem výuky.

Specifika a omezení:

  • Veřejné vysoké školy musí mít akreditovaný alespoň jeden studijní program ve skupině “pedagogika, učitelství a sociální péče”, tedy jehož kód KKOV začíná dvojčíslím “75” s vyloučením studijních programů 7502 a 7508 zaměřených na sociální práci a sociální péči v němž je k 1. květnu 2015 zapsán alespoň jeden student, který nemá studium přerušeno.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru