Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Na učitelích záleží“

woman-613309__340
Share Button

Cílem výzvy je podpora pedagogických pracovníků v souladu se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 7. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • veřejná vysoká škola.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem výzvy je posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání.
 • Modul 1 – osvěta:
  • Prezentace výsledků práce pedagogických pracovníků na krajské či národní úrovni, včetně akcí soutěžního charakteru. Do prezentace/soutěže musí být přímo zapojeni účastníci akce z řad pedagogických pracovníků. Aktivity v rámci modulu 1 musí být zaměřeny na sdílení příkladů dobré praxe, na motivaci stávajících i budoucích pedagogů, zvyšování prestiže učitelského povolání.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 5 000 000 Kč.
 • Dotace bude poskytována v rozmezí minimálně od 200 000 Kč až maximálně do 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být uskutečněn v období 1. 6. 2021 až 31. 12. 2021. V případě, že je projekt plánován jako víceletý, je nutno předložit celý projekt včetně rozpočtu dle jednotlivých let a samostatně popsat a přesně vyčíslit část, která bude realizována v roce 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>