Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Dotace na tvorbu, rozvoj a realizaci systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání.
 • Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podpora pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu s cílem prohlubování kompetencí dospělých v oblasti dalšího vzdělávání, včetně podpory zaměstnatelnosti sociálně znevýhodněných skupin a rozvoje jejich obecných kompetencí pro uplatnění na trhu práce.
 • Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, realizace výzkumu základních dovedností dospělých potřebných pro uplatnitelnost na trhu práce, produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů.
 • Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly.
 • Podpora technického a přírodovědného vzdělávání, zejména digitální gramotnosti, z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na Průmysl 4.0.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 160 440 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 82,38 % .
  • Státní rozpočet —  17,62 % státní rozpočet.
 • Žadatel — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru