Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace

Dotace na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. března 2022 do 14. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; oprávněným žadatelem není pobočný spolek ve smyslu § 228 zákona č. 89/2012 Sb.),
 • b) ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • c) nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • d) obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • e) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování.
 • Účelem poskytnuté dotace je: 
  • podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,
  • pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání,
  • obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků,
  • realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

Forma a výše podpory:

 • Na Výzvu je alokována částka 30 000 000 Kč. Ministerstvo si vyhrazuje právo alokovanou částku zcela nerozdělit.
 • Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč. S ohledem na čl. 2 odst. 3 této Výzvy se minimální požadovaná výše dotace stanovuje na 65 000 Kč.
 • Maximální výše dotace, kterou může žadatel obdržet v rámci této Výzvy, je 1 300 000 Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 100 % nákladů; spolufinancování není požadováno.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti, přičemž hlavním předmětem činnosti NNO1 dle jejích zřizovacích dokumentů je činnost v oblasti vzdělávání nebo výchovy, trávení volného času dětí a mládeže, sociálně právní ochrany dětí nebo navazujících činností v sociálních službách.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru