Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

children-593313__340
Share Button

Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na úrovni okresních a krajských kol soutěží pořádaných v České republice, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. října 2021.

Příjemci podpory:

 • Kraje, školy, střediska volného času a další školská zařízení nezřizovaná krajem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je:
  • a) zajistit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy při hospodárném a efektivním využití finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže,
  • b) touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků do této formy zájmového vzdělávání,
  • c) motivovat pedagogické pracovníky k rozvíjení nadání žáků způsobem, který povede k přípravě a účasti žáků na soutěžích.

Forma a výše podpory:

 • Z důvodu významu Výzvy pro podporu soutěží může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. září 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději 31. ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>