Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na úrovni okresních a krajských kol soutěží pořádaných v České republice, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. prosince 2021.

Příjemci podpory:

 • Kraj nebo příspěvková organizace zřízená krajem, kterou kraj zajištěním okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v rámci kraje pověřil.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotace z této Výzvy je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na úrovni okresních a krajských kol soutěží pořádaných v České republice, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.
 • Cílem Výzvy je: 
  • a) zajistit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy při hospodárném a efektivním využití finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže,
  • b) touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků do této formy zájmového vzdělávání,
  • c) motivovat pedagogické pracovníky k rozvíjení nadání žáků způsobem, který povede k přípravě a účasti žáků na soutěžích.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta maximálně do 90 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději 31. ledna 2023. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru