Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu pohybových aktivit v MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK

Dotace na podporu projektů, které jsou zaměřené na rozvoj pohybových aktivit dětí v mateřských školách, žáků v základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií a účastníků ve školních družinách a školních klubech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. února 2024 do 3. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolek zřízený ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pohybové aktivity rozvíjí formou propojení formálního a neformálního vzdělávání nebo zájmového a neformálního vzdělávání kompetence komunikativní, sociální a personální, zvyšují tělesnou zdatnost, upevňují zdraví a duševní pohodu a rozvíjí osobnost dětí a žáků. Zvláštní formou tak přispívají k rozvoji tělovýchovných dovedností dětí a žáků.
 • Podpořené projekty nemůžou být zaměřeny na dosažení co nejlepší výkonnosti.
 • Pohybové aktivity projektu musí být realizovány v rámci činností organizovaných právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo ŠK, resp. ŠD.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 30 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.
 • Minimální požadovaná výše dotace se stanovuje na 500 000 Kč. 
 • Maximální výše dotace, kterou může žadatel obdržet v rámci této Výzvy, je 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Oprávněnými žadateli nejsou pro účely této Výzvy spolky, které jsou sportovním svazem.
 • Oprávněnými žadateli nejsou pro účely této Výzvy spolky, které vykonávají činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku.
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které souvisí s věcným zaměřením Výzvy, a které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději 31. ledna 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru