Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí — NPO

Věcným zaměřením Výzvy je implementace Komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy a přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, s výjimkou základní školy při zdravotnickém zařízení, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí,
 • b) právnická osoba vykonávající činnost střední školy, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí,
 • c) právnická osoba vykonávající činnost konzervatoře, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií a zařízení. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro domácí přípravu, běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Mezi mobilní digitální technologie a zařízení patří zejména:
  • Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
  • Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.).
  • Software k nově pořízeným mobilním digitálním zařízením, který je využitelný pro vzdělávání či slouží jako prostředek ke vzdělávání (např. výukový software, operační systém či jiné aplikace), a to jako součást pořízené mobilní digitální technologie.
  • Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. pomůcky pro alternativní ovládání počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.

Forma a výše podpory:

 • Na Výzvu je alokováno 37 097 000 Kč.
 • Maximální výše dotace1 pro oblast prevence digitální propasti se pro jednotlivé žadatele určí jako součin koeficientu K 2 a normativu na školu Nš (K*Nš), zaokrouhleno na celé tisíce Kč.
 • Koeficient K je určen ministerstvem použitím matematického modelu zohledňujícího socio-ekonomické prostředí, ve kterém škola působí, prostředky přiznané na prevenci digitální propasti v roce 2022–2023 a stav technického vybavení školy.
 • Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 školu Nš se stanovuje ve výši 18 300 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace pro jednoho žadatele je 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Neinvestiční dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na náklady vzniklé v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru