Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu školního stravování žáků základních škol

Dotace na podporu školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, a umožnit tak zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Spolek, zřízen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • b) ústav, zřízen podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • c) nadace nebo nadační fond, zřízeny podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • d) obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve spojení s § 3050 zákona č. 89/2012 Sb.,
 • e) účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, zřízeno podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církevních a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměřením Výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, a umožnit tak zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 90 000 000 Kč.
 • Poskytnutí finančních prostředků na úhradu částečných nákladů spojených s poskytováním školního stravování za jednotlivé vybrané žáky, a to:
 • a) ve výši rozpětí finančních limitů na nákup potravin za oběd podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že je žákovi prominuta úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • b) ve výši rozdílu mezi rozpětím finančních limitů na nákup potravin za oběd podle přílohy č. 2 k vyhlášce o školním stravování, a výší stanovené úplaty za školní stravování, v případě, že je žákovi snížena úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poskytnutí finančních prostředků na úhradu administrativních a provozních nákladů nezbytných pro realizaci projektu.

Specifika a omezení:

 • Výzva je vyhlašována pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
 • V rámci Výzvy lze podpořit pouze žáky, kteří jsou žáky základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, bez ohledu na zřizovatele, v případě, že základní vzdělávání v této škole není poskytováno za úplatu, a jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru