Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání

kindergarten-2204239__340
Share Button

Dotace na podporu výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. března 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou zřízeny:
  • a) územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
  • b) soukromým zřizovatelem,
  • c) registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy bez ohledu na její právní formu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců1 v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.
 • Účelem dotace je úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého jazyka dětem cizincům v povinném předškolním vzdělávání.
 • Skupinu pro jazykovou přípravu zřizuje ředitel mateřské školy. Jazyková příprava je poskytována v rozsahu 1 hodiny týdně, která bude rozdělena s ohledem na možnosti mateřské školy a potřeby dětí do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.
 • Ve skupině je nejméně 1 a nejvýše 10 dětí. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 10 dětí-cizinců. Skupiny se posuzují za jednotlivá pracoviště právnické osoby.
 • Vzdělávání v českém jazyce bude zajištěno kmenovým učitelem mateřské školy (prodloužením doby překryvu učitelů, nebo jindy dle organizačních možností konkrétní mateřské školy).

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v období:
  • a) od 1. 1. 2021 do 30. 8. 2021 mateřským školám veřejným, které budou uhrazeny nejpozději do 30. 9. 20212 .
  • b) od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mateřským školám soukromým a církevním, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2022.
 • Dotaci poskytnutou v rámci této Výzvy lze použít na úhradu mezd/platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>